Bungad > Uncategorized > Oryentasyon ng Sosyolohiya

Oryentasyon ng Sosyolohiya


May tatlong pangunahing tunguhin ang sosyolohiya. Mga tunguhing alinsunod sa tatlong pangunahing teorya sa sosyolohiya.

1. Scientific

Hindi maitatatwang maraming magkakaugnay na yunit sa lipunan. Bawat yunit ay may kanya-kanyang tungkuling dapat gampanan. Parang sinasabing kailangan talagang mayroong mahirap at mayaman, ang mga mahihirap ay magsisilbi sa mga mayayaman. Dapat tanggaping ganito talaga ang katotohanan ng buhay – isang maayos na sistema.

Tinitingnan sa oryentasyong ito na mayroong obhetibong realidad – realidad na walang kinikilingan.

Tanging layunin ng pag-aaral dito ang makapag-ambag ng panibagong kaalaman para sa mga mambabasa mula sa mga datos na ikinakatawan ng mga numero.

Ginagamit ang Structural-functionalism theory sa ganitong pag-aaral kung saan tinitingnang ang lipunan ay binubuo ng iba’t ibang yunit na magkakaugnay-ugnay. Bawat yunit na ito ay dapat kumilos ng ayon sa inaasahan sa kanya ng lipunan upang hindi magkaroon ng problema. Parang sa katawan ng tao, kapag nagkaroon ng problema sa isang bahagi, naaapektuhan ang buong katawan.

2. Interpretive

Ang lipunan ay produkto ng tuluy-tuloy na ugnayan ng mga tao sa lipunan. Sa bawat ugnayang ito, nakabubuo sila ng mga simbolo at binibigyan nila ng sariling kahulugan. Ibig sabihin, ang realidad ay nakabatay sa kung paano binibigyang kahulugan ng mga tao sa kanilang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa bawat isa.

Layunin ng pag-aaral na itong ilarawan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng lipunan ng tao, ang kahulugan ng mga bagay-bagay at kung paano nila ito nabuo.

Dapat nating palaging tandaan ang salitang “verstehen” – ang pag-unawa kung paanong binibigyang kahulugan ng tao ang mundo.

Ginagamit ang Symbolic-interactionism theory sa ganitong pag-aaral. Sa teoryang ito, sinasabing ang kilos ng mga tao ay nakabatay sa kung paano nila binibigyang kahulugan ang bawat pagkakataon. Halimbawa, bakit hindi natin pinagsasabihan ng masama ang ating mga magulang, dahil sa ang alam natin, dapat natin silang igalang.

3. Critical

Maliwanag ang usaping puno ng tunggalian ang lipunan. Kitang-kita ang hindi pagkapantay-pantay ng mga mayayaman at mahihirap. Ang katotohan ay mayroong nakalalamang sa lipunan at isa itong malaking problema.

Dahil sa tinitingnang may malaking problema sa nagagaganap sa lipunan, ang pag-aaral dito ay nakatuon sa kung paano magkakakroon ng pagbabagong panlipunan.

Ginagamit ang Social Conflict theory sa pag-aaral na ito kung saan tinitingnang ang lahat ng nagaganap sa lipunan ay bunga ng mga tunggalian. Halimbawa, sa usapin ng pagtaas ng sahod ay nagtutunggali ang pananaw ng kapitalista at mga manggagawa. Kung hihingi ng dagdag na sahod ang mga manggagawa, maaaring hindi magbigay ang mga kapitalista na magbubunga ng kilos-protesta ng mga manggagawa.

Advertisements
Mga Kategoriya:Uncategorized
  1. Walang puna.
  1. No trackbacks yet.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: