Bungad > Uncategorized > Ang “Pagsilang ng Sosyolohiya”

Ang “Pagsilang ng Sosyolohiya”


Bunga ng hindi pagkakasunduan sa lipunan noong panahon ng kadiliman o Dark Ages, nagsimulang magtanong ang mga tao. Ang mahabang panahong dominado ng paniniwalang panrelihiyon at kontrolado ng mga hari ay nawawalan na ng pagkontrol sa lipunan. Nagsimula nang magtanong ang mga tao sa lipunan kung talaga bang dapat sumunod sa utos ng mga hari at kung totoong ang niloloob ng Diyos ang ipinatutupad ng simbahan.

Sa pasilang ng Panahon ng Kaliwanagan, iba’t ibang mga pagbabago ang naganap sa lipunan. Mga pagbabagong nakaapekto ng lubos sa buong sambayan. Isa rito ang rebolusyong industriyal. Bago nagkaroon ng biglaang pagbabago sa industriya, mahaba ang panahong inilalagi ng mga tao sa kanilang tahanan. Dito lamang sila gumagawa ng kanilang mga ikinabubuhay. Isang sistemang kinasanayan nila sa mahabang panahon. Subalit dahil nga sa rebolusyong industriyal, nagbago ang lahat. Naging manggagawa sila sa mga malalaking pagawaan na nagbunga ng pagbabago sa dating nakasanayang sa bahay lamang sila nagtatrabaho.

Bunga rin ng pangyayaring ito ang paglago pa ng maraming problemang panlipunan. Nagkaroon ng mga lugar na mauunlad na kasabay rin ng problema sa kawalan ng matitirahan ng mga mahihirap at pagtaas ng krimen. Ang dating lipunang pinagtitibay ng personal na ugnayan ay naging lipunan ng mga hindi magkakakilala.

Nagbigay daan ang mga pagbabagong ito sa lipunan upang mag-isip ang mga tao. Nararapat bang ibalik sa dating kaayusan o bigyang solusyon ang mga problema ng lipunan. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang mapag-aralan nang maayos ang lipunan. Dito naisip ng mga intelektwal na maaaring gamitin ang pamamaraang ginagamit sa hard sciences upang masuring lubos ang pangyayari sa lipunan.

Sa ganitong kaganapan “isinilang ang Sosyolohiya”

Si Auguste Comte

Ang mga nangyayari sa lipunan tulad ng pang-aapi sa mga manggagawa ay hindi problema. Ito ang batas ng kalikasan. Kailangang tanggapin ng mga manggagawa ang kanilang kalagayan. Ito ang pananaw ni Auguste Comte sa mga nangyayari sa lipunan noong binuo niya ang terminolohiyang sosyolohiya. Para sa kanya, hindi kailangang magkaroon ng rebolusyon bagkus ay tanggapin ng mamamayan ang naghaharing sitema.

Si Herbert Spencer

Ang mga nangyayari sa lipunan ay bunga ng ebolusyon. Ang lipunan ay magmumula sa pinakababang antas patungo sa pinakmataas na antas dahil ito ang sadyang landasin ng lipunan. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi dapat tulungan ang mga naghihirap sapagkat nangangahulugan itong hindi sila nararapat sa pinakamataas na antas ng lipunan.

Si Karl Marx

Ang yaman ng mga kapitalista ay mula sa pagsasamantala sa mga manggagawa. Hindi dapat hawak ng iilang naghaharing uri ang pamamaraan sa produksyon at ang sistema ng produksyon. Hindi katanggap-tanggap at hindi maaaring tanggaping ganito ang sistema. Darating ang panahong hahawakan ng mga manggagawa ang pamamaraan sa prodiksyon at ang sistema ng produksyon. Aagawin nila ito sa pamamagitan ng rebolusyon.

Si Emile Durkheim

Problema ng lipunan ang kawalan ng kaayusan. Kailangang tuklasin ng sosyolohiya ang paraan upang maging balanse ito.  Kailangang tingnan ang kabuuang interes ng lipunan upang magkaroon ng organic solidarity. Hindi sosyalismo ang kailangan.

Si Max Weber

Ang sistemang kapitalismo ay hindi bunga ng tunggalian bagkus bunga ito ng isang ideya at paniniwala ng tao. Dahil sa paniniwala ng mga Protestanteng dapat silang mag-impok upang mas higit na makatulong, lumago ang kanilang naipong salapi na nagsilang sa sistemang kapitalismo.

Pinipili rin umano ng uring kinabibilangan ng tao kung ano ang mga pagkakataong maaabot ng bawat nilalang. Kapag may kaya ang tao, malaki ang posibilidad na makatatapos ng pag-aaral na kabaligtaran sa sitwasyon ng mahihirap.

Ang mga usaping ito ay naganap sa Europa noong ika-19 na siglo. Maaaring sabihing sinumulan nilang pag-aralan kung paano maisasaayos ang lipunan.

May mga kaisipang ang pag-aaral sa lipunan ay nagsimula pa noong ika-14 na siglo at sinimulan ito ni Ibn Khaldun na isang muslim. Sa librong Muqaddimah, sinasabing nagkakaroon ng pagkakaisa ang bawat grupo nang hindi sinasadya kundi bunga ng pangangailangan. Maaaring maging matagumpay ang bawat grupo subalit dala pa rin nito ang binhi ng sarili nitong pagbagsak at maaaring palitan ng panibagong grupo na mas malakas at may mas matibay ang pagkakaisa.

Advertisements
Mga Kategoriya:Uncategorized
  1. Walang puna.
  1. No trackbacks yet.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: